top of page

BUILDING DESIGN SERVICE

      บริการออกแบบอาคารสำหรับร้านค้า เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งร้านค้า และการสร้างแบรนด์ นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความโดดเด่น

✔️ จัดสรรโครงสร้างพื้นที่การใช้งานให้ลงตัว

✔️ โครงสร้างอาคารสำหรับธุรกิจคลินิก

✔️ เพิ่มมูลค่า สร้างความโดดเด่น ให้ชัดเจน

Work Process

*ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดพื้นที่

ใบเสนอราคาก่อสร้าง

ทำใบเสนอราคาจาก รายการงาน

แสดง ขนาด/จำนวนรหัส ราคา

ให้ลูกค้าพิจารณา และนำไปเทียบกับผู้รับเหมาหลากหลายทีมเพื่อตกลงสร้างตกแต่งในกระบวนการต่อไป

รายการงาน

ทำรายการแสดงงานก่อสร้างอาคาร จากแบบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

ออกแบบแปลน

ออกแบบจัดวางพื้นที่การใช้งาน

ให้ลงตัว ตรงตามความต้องการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด

*ปรับแก้ไขตาม Comment

ตามเงื่อนไขบริการ

สรุปรายละเอียดพื้นที่การใช้งาน

รูปแบบดีไซน์ สไตล์ที่ได้รับข้อมูล

มาจากลูกค้า

บรีฟ

ออกแบบ ภาพ 3 มิติ

ออกแบบภาพ 3D แสดงรูปแบบ

สไตล์ โทนสี ฯลฯ ให้ลงตัวตาม

Concept ที่ได้รับ

*ปรับแก้ไขตาม Comment

ตามเงื่อนไขบริการ

bottom of page