top of page

FACADE DESIGN SERVICE

      บริการออกแบบเปลือกหุ้มอาคาร ให้ดูสวย โดดเด่นสดุดสายตาจากอาคารรอบข้าง และยังช่วยป้องกันตึกเสื่อมโสมและยืดอายุการใช้งานของอาคาร

✔️ โดดเด่น สดุดตาจากอาคารรอบข้าง

✔️ สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์

✔️ ป้องกันตึกเสื่อมโทรม และยืดอายุการใช้งานของอาคาร

✔️ ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการตกแต่ง

Work Process

ในการะบวนการ Facade ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 - 20 วัน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และจำนวนการแก้ไข)

สรุปรายละเอียด ข้อมูลพื้นที่การใช้งาน รูปแบบดีไซน์ สไตล์ที่ได้รับจากลูกค้า

รวบรวมข้อมูล

ส่งใบเสนอราคาตกแต่ง

ทำใบเสนอราคาจาก List work

จะแสดงรายการ Decorate 

ขนาด / จำนวนรหัส ราคา ให้ลูกค้า

พิจารณา และนำไปเปรียบเทียบราคา กับผู้รับเหมาหลายทีมเพื่อตกลงตกแต่ง ในกระบวนการต่อไป

ออกแบบ

ออกแบบภาพ 3D แสดงรูปแบบ

สไตล์ โทนสี ฯลฯ ให้ลงตัวตาม Concept ที่ได้รับมา

*ปรับแก้ไขตาม Comment ตามเงื่อนไขให้บริการ

รายการงาน

ทำรายการแสดงงานตกแต่ง จากขั้นตอนการออกแบบ

อายุการใช้งาน 8-10 ปี

แผ่นเหล็กฉลุลาย

อายุการใช้งาน 8-10 ปี

ระแนงอลูมิเนียม

รวบรวมข้อมูล

อายุการใช้งาน 8-10 ปี

Facade Type

หมายเหตุ: วัสดุแต่ละประเภท มีระยะเวลาการใช้งาน เรตราคาและคุณสมบัติต่างกัน

อายุการใช้งาน 3-5 ปี

แผ่นอลูซิงค์

อายุการใช้งาน 3-5 ปี

กล่องไฟ

อายุการใช้งาน 1-3 ปี

ไวนิล

bottom of page