top of page

INTERIOR DESIGN SERVICE

     บริการออกแบบ เพื่อให้เห็นภาพก่อนตกแต่งจริงด้วยการออกแบบ 3D โดยให้เห็นรายละเอียดภายในร้านค้า การจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่ ให้เห็น Mood&Tone และสไตล์ของงานออกแบบที่ชัดเจน

✔️ สร้างเอกลักณ์ให้กับแบรนด์

✔️ ช่วยจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

✔️ เพิ่มมูลค่า สร้างความโดดเด่น ให้ชัดเจน

✔️ ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการตกแต่ง

Work Process

ส่งใบเสนอราคาตกแต่ง

ทำใบเสนอราคาจาก รายการงาน แสดง ขนาด/จำนวน รหัส ราคา ให้ลูกค้าพิจารณา และนำไปเทียบกับผู้รับเหมาหลากหลายทีมเพื่อตกลงสร้างตกแต่งในกระบวนการต่อไป

รายการงาน

ทำรายการแสดงงานตกแต่งจากขั้นตอนการออกแบบ

ออกแบบ ภาพ 3 มิติ

ออกแบบภาพ 3D แสดงรูปแบบ

สไตล์ โทนสี ฯลฯ ให้ลงตัวตาม

Concept ที่ได้รับ

*ปรับแก้ไขตาม Comment

ออกแบบแปลน

ออกแบบจัดวางพื้นที่การใช้งาน

ให้ลงตัว ตรงตามความต้องการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด

*ปรับแก้ไขตาม Comment

บรีฟรวบรวมข้อมูล

สรุปรายละเอียดพื้นที่การใช้งาน

รูปแบบดีไซน์ สไตล์ที่ได้รับข้อมูล

มาจากลูกค้า

*ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดพื้นที่

bottom of page